Kerjaya

Jawatan Kosong!

Kami sentiasa mencari bakat baharu untuk menyertai keluarga kami yang semakin berkembang dan kami pastinya menghargai kakitangan kami yang boleh dilihat dalam bilangan pekerja jangka panjang yang kami ada dalam senarai gaji kami, aktiviti syarikat kami, pelbagai faedah syarikat, kenaikan gaji dan bonus.

 

Tanggungjawab Kerja:

 • Untuk mendapatkan dan menganalisis keperluan perniagaan, proses, teknikal dan fungsi daripada pelanggan.
 • Sediakan Dokumen Kes Penggunaan yang terdiri daripada reka bentuk skrin, skema pangkalan data, carta alir dan spesifikasi berfungsi.
 • Buat analisis dan reka bentuk untuk web dan pangkalan data untuk pembangunan Aplikasi.
 • Lakukan ujian. Ini termasuk menyediakan Dokumen Ujian dan menyediakan persekitaran ujian.
 • Pengurusan Keluaran. Ini termasuk menyediakan skrip keluaran dan nota keluaran.
 • Berikan latihan kepada pengguna tentang cara menggunakan sistem dan menyediakan Manual Pengguna.
 • Sediakan kemas kini dan laporan tentang status pembangunan.

Keperluan Kerja:

 • Ijazah sarjana muda dalam IT-Analytics, Statistik, Sains Komputer, Matematik atau bidang kuantitatif yang berkaitan.
 • Pengalaman dengan pangkalan data (SQL).
 • Kemahiran pemikiran analitikal dan konseptual yang luar biasa.
 • Pengalaman membuat laporan terperinci dan memberikan pembentangan.
 • Kemahiran pemikiran kritis yang sangat baik, digabungkan dengan keupayaan untuk mempersembahkan dapatan dengan jelas dan menarik secara lisan dan dalam bentuk bertulis.
 • Pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun dalam analisis perniagaan atau bidang berkaitan.
 • Kecekapan dalam aplikasi Microsoft termasuk Power BI, Excel dan PowerPoint.
 • Kemahiran komunikasi yang baik, lisan dan bertulis (Bahasa Malaysia dan Inggeris).
 • Pengalaman dalam HR dan tahu cara melakukan FRS akan menjadi bagus.

Tanggungjawab Kerja:

 • Bertanggungjawab untuk menjalankan Keperluan Perniagaan / Kajian Jurang Fit untuk tujuan pelaksanaan, peningkatan dan peningkatan.
 • Fahami dan dokumen keperluan pelanggan.
 • Bekerja sebagai pemilik penyelesaian untuk projek itu untuk menyediakan penyelesaian dan analisis jurang kesesuaian untuk memastikan keperluan pelanggan dapat disampaikan.
 • Berkomunikasi dengan pelanggan tentang penyelesaian.
 • Buat pelan ujian, skrip ujian dan semak hasil ujian untuk memastikan pembangunan sistem selaras dengan keperluan pelanggan yang didokumenkan.
 • Sistem yang dikonfigurasikan untuk memenuhi keperluan pelanggan dan keperluan berkanun Malaysia.
 • Menjalankan latihan kepada pasukan pengguna pelanggan sebagai sebahagian daripada peralihan.
 • Pastikan keperluan fungsian dihantar dengan kualiti dan mematuhi kontrak pelanggan.
 • Laksanakan fungsi perkhidmatan pelanggan dengan menjawab permintaan dan soalan pelanggan.
 • Kekal terlibat dengan pelanggan sepanjang pelaksanaan, sehingga pelanggan berjaya menjalankan penyelesaian gaji.
 • Menunjukkan komitmen terhadap kualiti produk dan perkhidmatan.

Keperluan Kerja:

 • Calon mesti memiliki sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dalam Sains Komputer / Teknologi Maklumat atau setaraf.
 • Pemahaman yang baik tentang proses perniagaan HCM dan amalan terbaik akan menjadi kelebihan tambahan.
 • Pemahaman yang baik di Malaysia Payroll Statutory akan menjadi kelebihan tambahan.
 • Keghairahan untuk kualiti dan menunjukkan standard tinggi serta ketepatan penyampaian perkhidmatan.
 • Kemahiran komunikasi perniagaan yang luar biasa:
 • Komunikasi bertulis dan lisan yang sangat baik.
 • Dokumentasi berkualiti tinggi menyampaikan (termasuk spesifikasi berfungsi).

Tanggungjawab Kerja:

 • Bertanggungjawab untuk menjalankan Keperluan Perniagaan / Kajian Jurang Fit untuk tujuan pelaksanaan, peningkatan dan peningkatan.
 • Fahami dan dokumen keperluan pelanggan.
 • Bekerja sebagai pemilik penyelesaian untuk projek itu untuk menyediakan penyelesaian dan analisis jurang kesesuaian untuk memastikan keperluan pelanggan dapat disampaikan.
 • Berkomunikasi dengan pelanggan tentang penyelesaian.
 • Buat pelan ujian, skrip ujian dan semak hasil ujian untuk memastikan pembangunan sistem selaras dengan keperluan pelanggan yang didokumenkan.
 • Sistem yang dikonfigurasikan untuk memenuhi keperluan pelanggan dan keperluan berkanun Malaysia.
 • Menjalankan latihan kepada pasukan pengguna pelanggan sebagai sebahagian daripada peralihan.
 • Pastikan keperluan fungsian dihantar dengan kualiti dan mematuhi kontrak pelanggan.
 • Laksanakan fungsi perkhidmatan pelanggan dengan menjawab permintaan dan soalan pelanggan.
 • Kekal terlibat dengan pelanggan sepanjang pelaksanaan, sehingga pelanggan berjaya menjalankan penyelesaian gaji.
 • Menunjukkan komitmen terhadap kualiti produk dan perkhidmatan.

Keperluan Kerja:

 • Calon mesti memiliki sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dalam Sains Komputer / Teknologi Maklumat atau setaraf.
 • Pemahaman yang baik tentang proses perniagaan HCM dan amalan terbaik akan menjadi kelebihan tambahan.
 • Pemahaman yang baik di Malaysia Payroll Statutory akan menjadi kelebihan tambahan.
 • Keghairahan untuk kualiti dan menunjukkan standard tinggi serta ketepatan penyampaian perkhidmatan.
 • Kemahiran komunikasi perniagaan yang luar biasa:
 • Komunikasi bertulis dan lisan yang sangat baik.
 • Dokumentasi berkualiti tinggi menyampaikan (termasuk spesifikasi berfungsi).

Kami sedang mencari individu latar belakang IT berpengalaman yang mempunyai pendedahan praktikal dalam pelaksanaan sistem untuk menyampaikan dan menyokong penyelesaian Java dan mudah alih berasaskan web kami kepada pelanggan korporat.

Tanggungjawab Kerja:

 • Laksanakan fungsi perkhidmatan pelanggan dengan menjawab permintaan pelanggan dan soalan ad hoc.
 • Melaksanakan dan memastikan pematuhan kepada piawaian keselamatan dan data.
 • Pastikan ujian sistem mengikut dasar dan standard ujian.
 • Sediakan sokongan baris pertama pada sistem selepas selesai projek pelaksanaan.
 • Menyelesaikan masalah ralat sistem.
 • Nasihatkan Pasukan Aplikasi Teras dan Perniagaan Pelanggan dalam menggunakan ciri penting HR Avenue dan kefungsian yang disokong.
 • Menyusul isu yang tidak dapat diselesaikan melalui sistem sokongan dalam talian dan memastikan bahawa penyelesaian berlaku dalam SLA yang dipersetujui.

Keperluan Kemahiran & Kecekapan:

Kemahiran Teknikal/Fungsian/Keras:

 • Alami pengalaman menyokong aplikasi HR dengan membalas panggilan pengguna, e-mel atau tiket masalah.
 • Mengalami sistem ujian untuk pembetulan pepijat dan peningkatan dengan pengetahuan kukuh yang ditunjukkan dan kemahiran analisis yang diperlukan untuk menyelesaikan isu teknikal pengguna akhir.
 • Keupayaan untuk mewujudkan dan mengekalkan hubungan kerja yang berkesan untuk menyediakan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang dan bekerja secara berkesan dalam satu pasukan.
 • Keupayaan untuk berkomunikasi dan mengemukakan isu dan analisis yang kompleks dengan cara yang berkesan.
 • Pengetahuan kerja pertengahan tentang Pelayan SQL dan Skrip SQL.
 • Kemahiran komunikasi bertulis dan lisan yang sangat baik dalam bahasa Inggeris.

Kemahiran Tingkah Laku/Insaniah:

 • Kemahiran analisis yang kuat.
 • Tersusun tinggi dan perhatian terhadap perincian adalah satu kemestian.
 • Perhatian terhadap perincian dan ketepatan serta keupayaan untuk mengendalikan berbilang keutamaan dan tugasan pada masa yang sama.
 • Keupayaan untuk menggunakan pertimbangan yang baik, kebijaksanaan dan budi bicara dalam mengendalikan maklumat yang bersifat sensitif dan proprietari; keupayaan untuk memastikan kerahsiaan.
 • Komited dan boleh dipercayai.
 • Boleh bekerja di bawah tekanan dengan kurang pengawasan.

Kelayakan:

 • Ijazah dalam IT / Sains Komputer.

Pengalaman kelebihan lain:

 • Kebiasaan dengan sistem perniagaan IT berkaitan HR dan aplikasi dan proses perniagaan lain adalah satu kelebihan.
 • Keupayaan untuk memahami keperluan pengguna dengan cepat, meneroka pelbagai pendekatan untuk menangani keperluan dan mencadangkan penyelesaian yang optimum.
 • Berorientasikan pelanggan.

Tanggungjawab Kerja:

 • Pastikan semua projek dihantar tepat pada masanya, dalam skop & mengikut bajet.
 • Laksanakan projek berdasarkan Kitaran Hayat Pengurusan Projek (PDLC).
 • Ketua pasukan projek.
 • Bertanggungjawab untuk perancangan projek (peruntukan sumber), pengubahsuaian fasa dan pelaksanaan sistem langsung.
 • Bertanggungjawab untuk memantau dan melaporkan kemajuan projek, kemas kini dan penyerahan kontrak terus kepada pihak berkepentingan projek.
 • Bertanggungjawab untuk perancangan pembangunan perisian – menyelia kajian keperluan pengguna, spesifikasi fungsi sistem dan reka bentuk sistem.
 • Bertanggungjawab untuk perancangan ujian sistem (ujian penerimaan pengguna ) dan perancangan penggunaan sistem.
 • Bertanggungjawab untuk memastikan semua pembangunan, ujian dan pelayan pengeluaran dipasang dan dikonfigurasikan dengan betul serta berjalan dengan lancar.
 • Bertanggungjawab untuk permintaan perubahan baharu – kajian kebolehlaksanaan, pembangunan, ujian dan penggunaan.
 • Berinteraksi dan berkomunikasi dengan pelanggan berkenaan penyelesaian projek, perancangan projek dan rancangan mobilisasi & pelaksanaan projek.
 • Bertanggungjawab untuk menjalankan mesyuarat kemajuan projek PWC, PSC.
 • Bertanggungjawab untuk menyediakan semua dokumentasi pelaporan iaitu minit, laporan kemajuan.
 • Urus isu dan risiko. Laporkan dan maklumkan kepada pihak pengurusan jika perlu.
 • Urus perhubungan dengan pelanggan dan semua pihak berkepentingan.

Keperluan Kerja:

 • Sekurang-kurangnya 10 tahun pengalaman dalam pelbagai pelaksanaan projek IT terutamanya dalam HRMS dan pelancaran.
 • Pensijilan profesional pengurusan projek (PMP)/PRINCE II adalah tambahan yang pasti.
 • Kemahiran komunikasi yang luar biasa, kedua-dua lisan dan bertulis, termasuk kemahiran menghadapi pelanggan dan komunikasi dalaman yang sangat baik.
 • Keupayaan yang terbukti untuk mengenal pasti, menganalisis dan menyelesaikan masalah.
 • Kemahiran organisasi yang mantap termasuk perhatian kepada butiran dan kemahiran berbilang tugas.
 • Perundingan projek, proses perniagaan dan pembangunan sistem (SDLC).
 • Pengetahuan tentang teknologi maklumat HRMS, penyesuaian perisian dan pelaksanaan.
 • Program sokongan & penyelenggaraan.

Kami sedang mencari pembangun Java/J2EE yang mempunyai pendedahan praktikal dalam menyampaikan penyelesaian berasaskan Java kepada pelanggan korporat.

Tanggungjawab Kerja:

 • Pembangunan suite perisian HCMS MQHRs.
 • Bertanggungjawab untuk pembangunan aplikasi Java untuk menyokong objektif perniagaan.
 • Untuk menyokong dan mengekalkan produk perisian sedia ada selaras dengan tahap perkhidmatan yang telah ditetapkan.
 • Pastikan pengubahsuaian dan pembangunan perisian memenuhi keperluan yang ditetapkan dan mematuhi kawalan kualiti termasuk tetapi tidak terhad kepada semakan kod, ujian dan dokumentasi.
 • Berkomunikasi secara proaktif dengan Penganalisis / Pelaksana Perniagaan untuk menjelaskan keperluan pengguna.
 • Analisis dan selesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem.
 • Untuk membangunkan aplikasi berskala perusahaan menurut piawaian, prosedur dan metodologi Syarikat.
 • Membantu ketua pasukan dan pengurus dengan teliti dalam menyediakan semua kes ujian unit dan kes ujian sistem.
 • Bekerjasama rapat dengan pasukan Sokongan / Khidmat Pelanggan untuk sokongan selepas pelaksanaan.

Keperluan Kerja:

 • Mesti memiliki sekurang-kurangnya Diploma, Ijazah Sains Komputer/Teknologi Maklumat atau setaraf.
 • Kemahiran yang diperlukan dalam Java, Python, J2EE, MSQL dan Bahasa SQL, Hibernate, Web 3.0 & Web 4.0 Technologies.
 • Kemahiran pilihan dalam pelayan web Tomcat, Pelayan LDAP, Linux/Unix.
 • Pemahaman tentang rangkaian IP, termasuk keupayaan untuk menganalisis tingkah laku rangkaian, prestasi dan isu aplikasi menggunakan alat standard seperti tcpdump/ ethereal/ wireshark.
 • Seorang pengikut aliran teknologi yang berminat dan boleh mencadangkan cara teknologi baru muncul ini boleh disesuaikan dalam projek.

Aktiviti kakitangan syarikat