HR Avenue

Edisi JPA dibangunkan bersesuaian dengan keperluan Skim Perkhidmatan JPA Kerajaan Malaysia

 
HR Avenue Edisi JPA

HR Avenue Edisi JPA dibangunkan untuk memenuhi keperluan
dan Skim Perkhidmatan Kerajaan Malaysia

30

Modul yang Menarik

Sistem HR Bersepadu

Dibangunkan dengan Skim Perkhimatan JPA Kerajaan Malaysia, HR Avenue Edisi JPA menyediakan satu platform yang membolehkan pekerja melihat maklumat diri berkaitan HR termasuk maklumat kakitangan dan faedah. Sebarang permohonan yang dikemukakan secara atas talian akan dihantar terus kepada pihak atasan dan para kakitangan boleh menyemak status permohonan mereka pada bila-bila masa.

Portal
Pengambilan

Pengurusan Penggantian

Pengurusan
Prestasi

Faedah dan
Elaun

Tuntutan, Bayaran Pendahuluan dan Pinjaman

Penetapan Data Organisasi